andrew-neel-308138-unsplash.jpg

Tjänster

 

Tjänster


Jag erbjuder föreläsningar, konsulttjänster och moderatorsuppdrag i frågor som rör integration och religion samt frågor som behandlar politisk aktivism och våldsutövande ideologier inom islam. Dessutom skriver jag längre och kortare texter.

Som fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern är valet av ämnen knutna till min utbildning, mina livserfarenheter och de böcker som jag har skrivit.

 
tre fingrar.png
73027747-eVGnv.jpg

föreläsare

Mina föreläsningar handlar dels om hur politisk aktivism och våld motiveras inom islam. Dels handlar de om det pluralistiska samhällets utmaningar, om religion och integration i Sverige och hur en del av problemen kan lösas.

Föreläsningarna handlar också om hur muslimska kvinnor hanterar sin roll och ställning på olika platser i världen. Utgångspunkten för föreläsningarna är att religion eller religiösa föreställningar i allmänhet påverkas och formas av människors politiska och sociala sammanhang.

Dessutom håller jag kurser i ett samarbete med Mustafa Panshiri och Per Brinkemo. Kursen sätter fokus på klanens och religionens möte med det sekulära och individualistiska Sverige. Anmälan till kursen kan göras här.


konsult

För organisationer eller företag som befattar sig med säkerhet erbjuder jag kurser vars syfte är att öka kunskapen om hur det religiösa meningsskapandet formas och utvecklas i islamiska radikala eller aktivistiska miljöer.

När människor utan erfarenhet av religion möter människor som bär religiöst betingad klädsel eller på annat sätt uttrycker sina religiösa föreställningar offentligt kan konflikter uppstå, inte minst på arbetsplatser. Jag erbjuder rådgivning vars målsättningen är att minska eller hantera den typen av konflikter.


moderator

Jag tar gärna moderatoruppdrag i de flesta ämnen. Men jag är specialiserad på frågor som rör Mellanöstern eller religion och integrationsfrågor. Som moderator är varje nytt uppdrag viktigt för mig. Väl förberedd förstår jag tidens betydelse och vikten av att genom rätt frågor vid rätt tillfälle leda samtal till den nivå arrangörer har rätt att förvänta sig.

Några av mina framträdanden kan ses här.


Skribent och skrivhjälp

Jag skriver längre och kortare texter som berör mina ämnen. Dessutom hjälper jag dig gärna med att på bästa sätt framföra ditt budskap i skrift eller på annat vis.

Jag har en bred erfarenhet. Mina texter har publicerats i alla Sveriges största tidningar och i olika kulturmagasin. Prov på texter som jag har skrivit finns under texter och böcker.

Kostnaderna för mitt arbete fås vid förfrågan.