73077064-1TWMP.jpg

Om mig

 

Eli Göndör:

Fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern


REFERENSER

Almega
CATS - FHS
FOI
Frivärld (Stockholm Free World Forum)
MSB (Swedish Civil Contingencies Agency)
Svenska missionsrådet
Svenskt Näringsliv (Confederation of Swedish Enterprise)
Timbro
University of Lund
University of Malmö
University of Stockholm
University of Gothenburg
Visita

Jag är född och uppvuxen i Stockholm, men har bott 25 år i Israel. Under den tiden reste jag mycket i Mellanöstern och vistades bland annat i Jordanien, Egypten och Libanon. I Israel gjorde jag militärtjänst som fallskärmsjägare och nådde graden sergeant med fullbordad befälsutbildning.

Sedan år 2000 är jag åter igen bosatt i Stockholm. År 2007 tog jag en fil. kand. i Mellanösternstudier vid Stockholm universitet. Min uppsats handlar om relationen mellan det jordanska kungahuset och Jordaniens islamistiska parti. Samma år skrev jag även en kandidatuppsats i islamologi vid Lunds universitet. I den söker jag efter Hamas ideologiska ursprung i Sayyid Qutbs texter. År 2008 tog jag en fil.mag. i islamologi vid Lunds universitet med ett examensarbete om den islamska rörelsen i Israel. År 2012 disputerade jag på min avhandling Muslimska kvinnor i Israel: religionens roll i vardagslivets förflyttningar och är fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern.

För närvarande delar jag min tid mellan Timbro där jag är senior fellow och befattar mig med integrations– och religionsfrågor, Segerstedtinstitutet - Göteborgs universitet där jag forskar om religion och det religiösa meningsskapandet som legitimerar islamisk politisk aktivism och våldsutövande miljöer. Dessutom bedriver jag min egen verksamhet, som i huvudsak består av sådant som jag presenterar här på min hemsida under rubriken tjänster. Därutöver hittar du mina skrivna alster under rubriken böcker och under rubriken texter.

Under CV går det att läsa vad jag gjort tidigare i livet och de tjänster eller föreläsningar jag erbjuder går att finna under tjänster. Mitt deltagande i olika sammanhang går att se i filmklipp under framträdanden.

Välkommen,
Eli Göndör